Drets dels joves

Art. 1.- EL DRET A la IDENTITAT COM A JOVE:

Els joves tenen el dret de ser considerats com un grup específic, amb els seus valors propis i amb un rol en la societat.

Art. 2.- EL DRET A l’AUTONOMIA

El jove té el dret de gaudir dels mitjans de desenvolupament i d’exercir progressivament les responsabilitats que li permetran l’accés a l’autonomia.

Art. 3. – EL DRET D’ESTIMAR:

El jove té el dret de triar els seus amics sense discriminació de classe, de sexe o de raça.

Art. 4.- EL DRET A SER ESTIMAT:

El jove té el dret de ser respectat, comprès i estimat per la seva família.

Art. 5.- EL DRET A SER ESCOLTAT:

El jove té el dret d’expressar-se lliurement, el dret a ser escoltat i considerat, encara si la seva opinió difereix de la dels adults.

Art. 6.- EL DRET A SER INFORMAT

El jove té el dret de rebre una informació objectiva en relació amb les realitats de la nostra societat.

Art. 7.- EL DRET A la PARTICIPACIÓ:

El jove té el dret a muntar activitats, a participar en elles i a comprometre’s lliurement en elles a la seva escola o al seu barri.

Art. 8.- EL DRET A la VIDA ESCOLAR:

El jove té el dret a una vida escolar estable i evolutiva, el mateix que a un horari equilibrat que li permeti temps lliures necessaris per a les activitats i intercanvis entre alumnes i professors.

Art. 9.- EL DRET A OPORTUNITATS IGUALS:

El jove té dret a una educació no selectiva i no competitiva.

Art. 1 O.- EL DRET Al TREBALL:

El jove té dret a un treball conforme amb les seves capacitats i les seves aspiracions.

Art. 1 1.- EL DRET A la INEXPERIÈNCIA

El jove té el dret de poder accedir a un mitjà de treball, sense experiència condicionada o anterior.

Art. 12.- EL DRET A l’ERROR

El jove té el dret de cometre errors i de corregir-los.

Art. 13.- EL DRET A l’OCI

El jove gaudeix del dret de tenir en el seu mitjà un lloc que li permeti dedicar-se a ocis organitzats.

Art. 14.- EL DRET A la CONSIDERACIÓ MORAL

El jove té dret a serveis que no siguin discriminatoris en llocs públics.

Art. 15.- EL DRET A la CONSIDERACIÓ JURÍDICA.

El jove té el dret de participar en l’elaboració de les lleis que li concerneixen i de ser respectat per les forces de l’ordre.

Art. 16.- EL DRET A la PROTECCIÓ:

El jove té el dret de ser protegit contra tota sort de manipulacions: publicitat, adoctrinament, experimentacions diverses (científiques, educatives, etc.).

Art. 17.- EL DRET Als VALORS ESPIRITUALS:

El jove té el dret de triar, de viure i d’expressar els seus valors espirituals sense oposició dels Estats.

Art. 18.- EL DRET A la SOLIDARITAT:

El jove té el dret de créixer en un esperit de pau i de solidaritat, i de tenir davant els seus ulls exemples de compartir i d’ajuda mútua en el plànol internacional que li incitin a construir un món més fraternal.

 

(Font de la informació)

(Font de la imatge)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *