Lectura Fàcil i joves

Li tinc molt apreci, personal i professional, a l’Associació Lectura Fàcil. Els llibres amb el segell LF garanteixen (copiat del seu web) “l’accés a la lectura especialment per a persones amb dificultats transitòries (inmigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat…)”. No parlaré dels beneficis que presenta l’LF per a […]

Preguntes als joves? 10 consells per a qüestionaris

A l’hora de decidir quin instrument emprarem per estudiar els nostres usuaris, podem decidir-nos pel qüestionari. És una bona eina (fàcil, econòmica, etc.) per obtenir informació de l’usuari, de la seva percepció, dels seus coneixements i gustos…Podem obtenir informació qualitativa, però generalment és quantitativa; per aquest motiu, és recomanable combinar-lo amb algun altre mètode d’estudis […]

L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa

Escrit per Mireia Manresa i publicat per Rosa Sensat el 2013, és una de les més importants obres de referència sobre la literatura adolescent i els seus lectors. A l’hora d’oferir serveis bibliotecaris a joves, és important conèixer l’usuari; aquest llibre ens acostarà al seu univers. Què llegeixen? Quins factors influeixen en els seus hàbits […]

Biblioteca per adolescents: 10 preguntes

A través de la YALSA ens arriba un interessant article, que traduïm (disculpeu els possibles errors!) i resumim a continuació. 10 PREGUNTES QUE HAS FER-TE SOBRE ELS SERVEIS BIBLIOTECARIS PER A ADOLESCENTS 1. Poden els adolescents trobar espais tranquils per llegir i estudiar a la biblioteca i espais per sortir, socialitzar, i activitats creatives? 2. Evites les […]