La importància del disseny

El disseny és important en una plana web per a adolescents? La resposta és contundent: SI! No només pels aspectes relacionats amb l’estètica i el look and feel, com s’explica en aquest article. Recordem que els adolescents són el grup més crític a l’hora de jutjar ràpidament un lloc web pel seu aspecte; l’aspecte que tingui el web afectarà directament al seu ús.

Com podem emprar el disseny per a resoldre propostes de millora? En mostrem un exemple: a l’estudi Actituds i expectatives dels joves vers la biblioteca pública, elaborat per la Diputació de Barcelona el 2014, es fan diverses propostes de millora:

 

1) Emprar un to més informal, pensar en clau “d’aficions” o “inquietuds” i no de “cultura”

El to es podrà veure reflectit no només en els continguts; el disseny ajudarà a fomentar aquesta imatge. També es veurien afectats els sistemes d’etiquetat: l’ús d’etiquetes que emprin un llenguatge informal ajudaran a crear aquest to més informal. Les etiquetes, segons la gran majoria d’experts, han de ser clares, excloents entre sí i descriptives; en el cas dels adolescents, seguirem aquestes pautes, ja que emprar un llenguatge informal no és incompatible amb aquestes premises, especialment en el menú principal. Un dels aspectes que es poden contemplar és el tipus de llenguatge: emprarem un llenguatge que impliqui participació, tot evitant tecnicismes (call to action i claims). No és el mateix dir “Votacions” que “Vota ja!”, o “Desiderates” que “Demana el teu llibre”. Encara que els adolescents són consumidors culturals, associen el terme “cultura” amb avorriment i activitats que pensen que els són alienes. Per tant, es tracta de difondre la cultura partint dels seus interessos, i no a l’inrevés. No és el mateix dir “Activitats culturals” que dir “Teatre”, “Pel·lícules i sèries”, etc.

 

2) Cal cridar l’atenció, ser impactants

El disseny serà clau en aquest aspecte; tot i que s’ha d’anar en compte amb el target al qual ens adrecem. Un aspecte massa infantil allunyarà als usuaris teen, encara que potser agradi als tweens. Davant el dubte, millor apostar per un aspecte més neutre quan treballem per a usuaris tweens i teens alhora.  També cal tenir en compte la usabilitat del web; per exemple, a la Gail Borden Library han tingut molt bona intenció a l’hora de dissenyar una interfície per teenagers, però la disposició vertical de les etiquetes no ajuda gens a llegir-les:

gail borden

El mateix passa a Los Angeles Public Library, és difícil identificar els continguts de la home amb el disseny que presenta:

la

 

3) Cal cuidar la imatge, el disseny, la posada en escena, ser atractius

Cal començar a valorar el disseny; encara és massa habitual veure llocs web per adolescents que han estat elaborats per personal no qualificat en l’àmbit del disseny. Sense voler menysprear la tasca dels bibliotecaris (que ja en tenen de pròpies), sempre serà més adequat encarregar el disseny a un professional. Cal invertir, doncs, en disseny, ja que serà la cara visible del nostre web. Per molt que tinguem al nostre equip a aquell “bibliotecari-informàtic-dissenyador aficionat”, no deixem tot el disseny a les seves mans; una bona idea pot ser un equip de dissenyador i bibliotecari, ja que la visió dels dos perfils ajudarà a crear un web atractiu i útil.

 

El disseny afectarà també els continguts, ja que en funció d’on siguin i com estiguin presentats pot augmentar o disminuïr el seu ús. En aquests casos, pot ser positiu realitzar proves o tests A/B, ja que avaluar el disseny i l’arquitectura del lloc amb altres tècniques, com l’eye-tracking, pot esdevenir massa car per al pressupost d’una biblioteca pública.

 

 

(font de la imatge)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *