Preguntes als joves? 10 consells per a qüestionaris

A l’hora de decidir quin instrument emprarem per estudiar els nostres usuaris, podem decidir-nos pel qüestionari. És una bona eina (fàcil, econòmica, etc.) per obtenir informació de l’usuari, de la seva percepció, dels seus coneixements i gustos…Podem obtenir informació qualitativa, però generalment és quantitativa; per aquest motiu, és recomanable combinar-lo amb algun altre mètode d’estudis d’usuaris del tipus qualitatiu, com el focus grup o les entrevistes. Però com ha de ser aquest qüestionari? Us donem 10 consells per a dissenyar un bon qüestionari de biblioteques per a joves.

 

1. Pregunta als lectors i als no lectors

Ens interessen tots els usuaris, siguin reals o potencials. Si volem que els usuaris potencials es converteixin en usuaris reals, necessitarem saber què opinen. Preguntar als usuaris presencials, habituals o lectors és una postura còmoda, però que no ens ajuda a crear nous lectors i a fer de la biblioteca pública un espai encara més democràtic.

 

2. Més de 10 minuts…quin “rotllo”!

Tindràs la temptació d’aprofitar el contacte amb usuaris juvenils per a resoldre totes les qüestions i dubtes relatius a la biblioteca i el seu perfil. Però recorda que els joves (especialment els adolescents) són persones amb una necessitat d’immediatesa més elevada que els adults, i la paciència no sol ser una de les seves virtuts. Especialment aquells que no siguin usuaris de biblioteca poden veure el qüestionari com un “rotllo” i acabar contestant qualsevol cosa per acabar-lo, així que val més passar dos qüestionaris breus en diferents moments que un molt extens. L’extensió més recomanada és d’un full o dos a doble cara com a màxim, si és en format imprès. Si és en línia, l’usuari ha de poder veure l’extensió total del qüestionari (si només posa “següent”, l’usuari pot abandonar per no saber si allò li ocuparà molta estona). Pots indicar al principi quanta estona aproximada els ocuparà.

 

3. “El fons? El fons de què?” Vigila el llenguatge!

No empris paraules massa tècniques (“desiderata”, “col·lecció”, “fons”, etc.). Fins i tot pot ser que tinguin dubtes sobre el significat de la paraula “serveis”. Els adolescents i joves adults són persones que, cognitivament, ja tenen el raonament racional/lògic dels adults (no el raonament emocional, que es desenvolupa més tard), però no són bibliotecaris, i potser alguns ni tan sols són lectors o usuaris de biblioteca. Fes preguntes clares i assegura’t que entenen bé les preguntes. Una opció és explicar-les bé abans de realitzar-les; una altra deixar una casella per a indicar que la pregunta no s’ha entès. I una altra, testejar el qüestionari amb un grup més reduït a tall de prova, que és una molt bona opció (veure punt 8!).

 

4. Indica de l’1 al 10….Horror!

Facilita’ls la feina: formula preguntes de resposta ràpida que hagin d’escriure el mínim possible. I també les preguntes amb resposta massa específica. Això vol dir que evitis les preguntes tipus: “Indica de l’1 al 10…”; millor de “l’1 al 4”. I si empres aquest sistema numèric, ha de quedar ben clar què significa cada valor; “esporàdicament” o “habitualment” no és prou concret, millor “un cop a la setmana o més”. De tota manera, recomano les respostes tipus checklist; marcar caselles és més ràpid i ofereix opcions que potser desconeixen (fas una enquesta i alhora pots fer difusió). Això sí, han de quedar contemplades totes les opcions possibles i sempre deixar un camp de resposta lliure. I si cal, fes preguntes que incloguin multirresposta (que puguin marcar més d’una opció).

 

5. No t’ho creguis tot…perquè hi ha de tot

Els joves, especialment els adolescents (12-16), quan contesten qüestionaris o altres estudis d’usuaris presenten característiques psicològiques que poden esbiaixar les respostes (Martens, 2012): vergonya, sobreexcitació (hormones), ganes de complaure o el contrari. Si això afegim l’heterogeneïtat del públic jove (edat, sexe, tribu urbana, estatus socioeconòmic, nivell cul­tural, habilitats tecnològiques, etc.), ens trobem amb un escenari complex a l’hora d’analitzar les dades. Per aquest motiu no es pot ser taxatiu amb les conclusions que n’extreguis de l’estudi. No generalitzis, però tampoc t’aturis en el detall; intenta trobar patrons generals i amb alguns nivells més específics.

 

6. Agraeix la participació i justifica el motiu

“Perquè em fan fer això?”. Justificar i entendre el motiu és una cosa que tots necessitem a l’hora de facilitar informació. Insisteix en el motiu real i siguis sincer: volem millorar per a donar-los un bon servei, perquè ens importen, siguin usuaris de biblioteca o no. Als joves no els importen tant les estadístiques de la biblioteca, ni els múltiples beneficis que pugui tenir la lectura en el seu intel·lecte (tot i que tenim clar que és així!), però agraeixen l’atenció i la preocupació per ells. Sentir-se valorats, estimats, apreciats, i no com a font de problemes, que és com sovint se’ls presenta. I agraeix; agraeix que ens han regalat part del seu temps per ajudar-nos a millorar el servei. Això sí, no serveix de res preguntar si després no executes! Si la informació extreta serveix per a impulsar alguna acció a la biblioteca, és necessari que els arribi que s’ha fet. Això generarà confiança en l’usuari juvenil, que se sentirà atès i valorat. Valoren la coherència, com tothom.

 

7. Accepta les respostes…I deixa que somïin

Les preguntes han d’estar fetes en un llenguatge positiu, però s’ha de donar veu a aquelles opinions negatives sobre la biblioteca i preguntar què els agrada i que no els agrada. Recomano que els qüestionaris siguin anònims; se sentiran més lliures a l’hora de contestar, sobretot si pensen que la resposta no agradarà. Deixa que somïin amb la seva biblioteca ideal. Tot i que de vegades proposen coses que fan horroritzar alguns bibliotecaris, potser alguna de les seves idees “boges” ens pot ajudar a dissenyar un servei o activitat que compleixi els mateixos objectius, però d’una manera més viable per a la biblioteca. Què ells diguin el què; les biblioteques i ells mateixos pensarem el com.

 

8. I perquè no fer que hi participin?

Si volem estimular la participació dels joves, perquè no provem a incloure’ls en l’elaboració de l’enquesta? Potser ens suggereixen preguntes que no se’ns haurien acudit mai, o insisteixen a desenvolupar més algun dels punts perquè pensen que és realment important per ells. No som adolescents, però ells si. Qui millor que ells per ajudar-nos a dissenyar el qüestionari, o almenys donar la seva opinió? Abans de difondre el qüestionari, fes una prova amb un grup de joves i que et diguin què pensen.

 

9. Quins continguts?

La pregunta del milió: i sobre què pregunto? Alguns dels continguts que pot tenir un qüestionari sobre biblioteques i joves: fons, serveis i activitats, espai físic, espai virtual i difusió i comunicació són alguns dels punts clau que t’interessa conèixer. Percepció, gustos, coneixements…Hauràs de decidir què vols saber, però recorda el que hem comentat sobre l’extensió: potser val la pena fer-ne un sobre percepció de l’espai físic de la biblioteca i ja en faràs un altre sobre la pàgina web un altre dia. I si en fas més d’un…Serà una bona notícia, doncs no cansarem l’usuari i estarem presents en diferents moments de la seva vida. Val més que tinguin dos contactes amb la biblioteca que un de sol (tampoc els bombardegis a qüestionari mensual!). La imatge de preocupació per l’usuari augmentarà. No els facis perdre el temps: no preguntis sobre coses que ja saps o que realment no et són útils (per exemple, perquè preguntes la data de naixement si ja saps que l’enquesta la fas a 3r ESO?). I si preguntes sobre alguna cosa…és perquè la vols canviar. Evita preguntes sobre aspectes que tampoc tens intenció de canviar a curt o mig termini.

 

10. No siguis cutre

Els joves valoren especialment la imatge i el disseny; també són els més ràpids de l’Oest a l’hora de jutjar a primera vista. Per tant, no els donis un qüestionari mal maquetat, amb un logo de la biblioteca pixelat i amb una Times New Roman a 6 punts. Fes que també el qüestionari sigui una eina de difusió en sí mateixa.

 

Esperem que aquests consells us hagin estat útils. Si us ha agradat, trobeu mancances o teniu opinions diferents…Esperem els vostres comentaris!

 

(Font de la imatge)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *