Lectura Fàcil i joves

Li tinc molt apreci, personal i professional, a l’Associació Lectura Fàcil. Els llibres amb el segell LF garanteixen (copiat del seu web) “l’accés a la lectura especialment per a persones amb dificultats transitòries (inmigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat…)”. No parlaré dels beneficis que presenta l’LF per a […]