Web biblioteca juvenil: guia pràctica (2)

Com ja vam comentar al post Web biblioteca juvenil: guia pràctica (1), és important conèixer el comportament a Internet dels nostres usuaris a l’hora de dissenyar la secció juvenil al web de la biblioteca. Els adolescents presenten característiques pròpies quant a comportament a l’hora de navegar per Internet, i que els diferencien d’infants i adults:

  • Poca paciència i fàcil distracció: no facis un web amb planes molt llargues o denses i no posis molts enllaços externs/interns.
  • Dificultat per jutjar la credibilitat i confiança dels llocs web: facilita fonts d’informació de qualitat i ensenya’ls a avaluar diferents llocs web (autoria, disseny, correcció ortogràfica i gramatical, font de les dades, etc.).
  • Indecisos a l’hora de donar dades personals: intenta no demanar-les si no és estrictament necessari.
  • Els agraden les seccions escrites per adolescents: dona’ls un espai propi al web, on puguin ser els autors dels continguts.
  • Prefereixen webs amb aspecte neutre a webs que tinguin aspecte infantil: no els incloguis en el mateix grup que els infants. Si troben una secció anomenada Nens i joves, pocs accediran, degut a la inclusió del terme Nens. No volen tornar a la infància, volen ser considerats com les persones “adultes”.
  • La principal diferència entre infants i adolescents és la raó per la qual empren el web: mentre que els infants sobretot hi accedeixen per divertir-se, els adolescents inclouen objectius de cerca d’informació i de comunicació. No incloguis jocs o animacions infantils al web per adolescents. Ni pop-ups!
  • Diferències entre adolescents “petits” (12-14) i “grans” (15-17): el segon grup amplía la seva experiència al web degut a requeriments escolars (els demanen més feina de cerca i documentació en els seus treballs). Intenta incloure continguts per tweens (els adolescents més joves) i teens (els adolescents més grans).

En els següents posts, anirem concretant com han de ser aquestes webs de biblioteca per adolescents: arquitectura web, usabilitat, continguts…Esperem que us resulti útil i us animeu a fer una secció per adolescents al web de la biblioteca!

 

(Font de la imatge)

Font de les característiques (en negreta): Estudi Teenagers (13-17) on the Web (McCloskey, Loranger i Nielsen, 2013). Adaptació a webs de biblioteques elaborada per Bibliotecajuvenil.com.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *